Fly Jack

Ośrodek szkolenia i egzaminowania pilotów dronów

Aby móc podejść do egzaminu na podkategorię A2  w pierwszej kolejności: 

Krok 1:
Zarejestruj się jako operator
-tutaj (strona Urzędu Lotnictwa Cywilnego)
*Bez rejestracji nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu A2
*numer operatora uzyskany przy rejestracji jest konieczny do uzupełnienia dokumentacji
*Uzupełnij dane w profilu pilota 
*Bez uzupełnionego profilu pilota, ULC nie ma możliwości nadania uprawnień

Krok 2:
KONIECZNIE po rejestracji,przejdź szkolenie A1,A3 i ukończ egzamin online:
-tutaj (strona Urzędu Lotnictwa Cywilnego)
*Bez aktualnych uprawnień A1,A3 nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu A2

Krok 3:
Przejdź kurs A2 dostępny w profilu pilota: 
-tutaj (strona Urzędu Lotnictwa Cywilnego – profil pilota)

Lub skorzystaj z naszych materiałów

Krok 4:
Składasz oświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia
(pobierz tutaj
z zakresu:
szczegółowy zakres

  • Przygotowanie do operacji UAS:
  • Przygotowanie do lotu
  • Lot w normalnych warunkach
  • Lot w warunkach odbiegających od normy:
  • Odprawa, podsumowanie i informacja zwrotna:

Jeśli chodzi Oświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia – Składa się  ORYGINAŁ (wysłany listem lub w PDF podpisanym  Profilem Zaufanym) 

 
Następnie możesz podejść do egzaminu A2

egzamin A2 to test składający się z 30 pytań z zakresu:

  • meteorologia,
  • osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
  • techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Zaliczenie wymaga udzielenia minimum 75% prawidłowych odpowiedzi.
Na rozwiązanie testu masz 30 minut.
Wynik egzaminu poznasz natychmiast po jego zakończeniu.
Negatywny wynik egzaminu jest równoznaczny z koniecznością ponownego wykupienia dostępu do egzaminu. 

Egzamin odbywa się na naszej platformie elearningowej natomiast wymaga:
Weryfikacji Tożsamości oraz nadzoru by jego wynik był niepodważalny i jednoznaczny.

Dlatego podczas egzaminu koniecznym jest prowadzenie wideokonferencji (w aplikacji przeglądarkowej Google meet)
Termin egzaminu ustalamy indywidualnie 


Przetwarzanie Twoich danych